Marquage tuyau fonte NATURAL Saint-Gobain PAM

Szukaj produktu

BIOZINALIUM

Woda

Powłoka BioZinalium

Powłoka na wieki

Połowka na rurach żeliwnych dla systemu Natural składa się ze stopu cynku i aluminum w proporcji 85/15 % wzbogaconego o miedź, o minimalnej gramaturze 400 g/m2 oraz warstwy ochronnej Aquacoat (średnia grubość 80 µm).

Skład

Powłoka BioZinalium składa się z :

  • warstwa stopu cynk-aluminum 85/15% wzbogacona miedzią o minimalnej gramaturze 400 g/m2, nakładana metodą rozpylania roztopionej stali na powierzchni żeliwa, za pomocą elektrycznego pistoletu łukowego i pojedynczego drutu ze stopu ZnAl (Cu).
  • warstwa ochronna Aquacoat (częściowo przepuszczalna) typu wodnego (PVDC), o grubości średniej 80 µm,  w kolorze niebieskim, nakładana pistoletem natryksowym.

Mechanizm ochronny

Odporność na korozję ogólną

Powłoka BioZinalium konserwuje aktywne właściwości powłoki Zinalium, gdy jest w kontakcie z glebą.

  • Powstaje stabilna warstwa ochronna

Podczas kontaktu z otaczającą glebą powłoka BioZinalium powoli zamienia się w gęstą, przylegającą, nieprzepuszczalną oraz ciągłą warstwę z nierozpuszczalnych soli cynkowych. Tworzy się ekran ochronny. Obecność aluminum zwiększa efekt pasywacji nawet w silnie agresywnych glebach, redukując stopień zużycia cynku, gwarantując ochronę galwaniczną oraz samonaprawę. Farba Aquacoat sprzyja tworzeniu się stabilnej, nierozpuszczalnej warstwy z produktów konwersyjnych Zinalium .

  • Samonaprawa uszkodzeń

Ten mechanizm występuje jako pierwszy. Jedną z cech zewnętrznej powłoki BioZinalium jest jej zdolność do przywrócenia ciągłości warstwy ochronnej na małych obszarach, które doznały lokalnych uszkodzeń. Jony Zn++ migrują poprzez uszczelniacz porów w celu naprawy uszkodzeń, następnie tworzą stabilną, nierozpuszczalną warstwę.

Zabezpieczenie przed lokalną biokorozją

Wzbogacenie stopu ZnAl (Cu) miedzią pozwala, dzięki mobilizacji bakteriobójczych właściwości miedzi, zredukować ryzyko wystąpienia losowych lokalnych uszkodzeń biokorozyjnych w następujących sytuacjach: 

  • gleby beztlenowe (gleby ciężkie, wilgotna glina, itp.),
  • gleby bogate w siarczany SO4² oraz przy organicznych uszkodzeniach powłoki.

W związku z tym powłoka BioZinalium oferuje zupełnie nowy sposób redukcji możliwego ryzyka zwiększając tym samym gwarancję długowieczności produktu.

Zalety powłoki BioZinalium 400 g/m²

Aktywny charakter powłoki metalicznej + jej gramatura + właściwości powłoki ostatecznej tworzą trzy wymiary, które przyczyniają się do skuteczności powłoki BioZinalium.

Zakres stosowania

Co do Zinalium, powłoka bazująca na BioZinalium umożliwia:
- rezygnację z systematycznych badań gleby BioZinalium,
- brak ryzyka wystąpienia zjawiska korozji bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia rękawem polietylenowym, co skutkuje mniejszym nakładem pracy na budowie,
- uproszczenie zarządzania zapasem rur o małej średnicy.

Standardy

Powłoka BioZinalium jest zgodna z europejską normą PN-EN545: 2010 oraz z międzynarodową normą ISO 2531: 2009. Powłoka BioZinalium nadaje się do większości typów gleby, zgodnie z załącznikiem D.2.2 normy PN-EN545: 2010, z wyjątkiem:
- gleby o odporności niższej niż 500 Ω.cm,
- gleby torfowe lub kwasne,
- gleby zawierające odpady, popiół, żużel lub gleby zanieczyszczone przez inne odpady przemysłowe lub wycieki ściekowe.

Film

BioZinalium - wersja polska - Saint-Gobain PAM
pamlineTV
1 / 1
BioZinalium - wersja polska - Saint-Gobain PAM

Zobacz także

Uniwersalny system rur i kształtek do sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych.
Innowacyjny system rur i kształtek do sieci wodociągowej rozdzielczej.
Saint-Gobain PAM jest największym producentem na świecie rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowych.